ENGAGERADE i
EXPORT-
KONTROLL


Har din verksamhet nyligen kommit i kontakt med regelverk kring krigsmateriel eller produkter med dubbla användningsområden?

- eller har ni sedan en längre tid utvecklat, producerat, tilllhandahållit och/eller använt strategiska produkter?


Oavsett vilken beskrivning som stämmer in på din verksamhet, så har ni behov av att kunna säkerställa efterlevnad av lagstiftning om exportkontroll - med arbetssätt och rutiner som är väl anpassade för er.


Leverantörer, kunder och de myndigheter som bedriver tillsyn och tillståndsgivning inom exportkontrollområdet, förväntar sig en effektiv hantering och tydliga besked. Det kan vi skapa ihop.


XCPartner har förmågan att hjälpa dig i alla de utmaningar du står inför inom området - tillsammans kan vi vända ett upplevt hinder till en möjlighet. 


Välkommen att kontakta XCPartner!

 

Om oss

Vi är konsulter med gedigen erfarenhet av:


  • Klassificering av produkter, tekniskt bistånd och programvara enligt krigsmaterielförordningen, PDA-förordningen och sanktionsregelverk

  • Ansökningar om tillstånd från ISP
  • Rapportering till ISP
  • Implementering av IT-verktyg till stöd för exportkontrollhantering
  • Implementering av IT-verktyg för hantering av exportkontrollerad teknisk data och programvara
  • Utbildning av svenska företag och deras utländska partners 
  • Efterlevnad av utländska regelverk om exportkontroll, t.ex. amerikansk lagstiftning EAR/ITAR
  • Utveckling av verksamhetsprocesser för hantering av exportkontroll och upprättande av interna efterlevnadsprogram
  • Upprättande av rutiner för efterlevnad av sanktionsregelverkAnställda hos oss:


Johan Ekstrand

Grundade XCPartner under 2021.


Johan har arbetat med exportkontrollfrågor på heltid sedan 2010, främst i olika roller inom Saab AB.


Han certifierades som Export control manager i Exportkontrollföreningens utbildning 2011. Civilingenjör i maskinteknik och ekonomie magisterexamen inom företagsekonomi 2002 resp. 2003.


Mer information om Johan finns på LinkedInMatilda Olai

Påbörjade sin karriär inom exportkontroll hos XCPartner under 2022. 


Hon certifierades som Export control manager i Exportkontrollföreningens utbildning i februari 2024. Civilekonomexamen från Umeå Universitet 2020.


Mer information om Matilda finns på LinkedInInge Dagersten

Inge anställdes hos XCPartner AB under 2023. Vid sidan om sin anställning bedriver han konsultverksamhet inom informationssäkerhet i bolaget XCIT AB.


Efter många års erfarenhet i olika roller inom produktutveckling och CAD/CAM-applikationer, påbörjade han arbete med exportkontroll i januari 2011 som projektledare för kravhantering och implementering av exportkontroll i IFS Applications. Sedan dess har han haft olika roller inom exportkontroll, informationssäkerhet och data protection (GDPR).


Han certifierades som Export control manager i Exportkontrollföreningens utbildning 2019. 


Mer information om Inge finns på LinkedIn